Belka
Wtorek, 11 Grudnia 2018   imieniny: Waldemar, Damazy
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Konkurs

Data publikacji: 2012-07-16, Data modyfikacji: 2012-07-16
A A AWydrukDrukuj  
 
Konkurs

1. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania - niezbędne:1) ukończone studia wyższe ;

2) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub związanym z zarządzaniem albo w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej;

3) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów sektora finansów publicznych;

4) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku;

5) niepodleganie zakazom i ograniczeniom do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, określonych w obowiązujących przepisach prawa;

6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe – preferowane:

1) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowo
-rekreacyjnych oraz zarządzaniem takimi obiektami;

2) wiedza na temat funduszy unijnych i znajomość procedur związanych
z pozyskiwaniem środków unijnych;

3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

4) umiejętność podejmowania decyzji, planowania i organizacji pracy;

5) odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność;3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) zarys koncepcji działalności spółki w latach 2012- 2017;

2) list motywacyjny;

3) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;

4) dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

5) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia) w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem;

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych” ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, w terminie do dnia 25.07.2012 r., do godz. 15.00. pokój nr 3, (przy czym brane będą pod uwagę tylko oferty, które
w tym terminie zostały doręczone pod wskazany adres).

Koperta powinna być opatrzona adnotacją:

„Konkurs na Prezesa Zarządu Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego sp. z o.o.”4. Pozostałe informacje:

- kandydaci spełniający wymagania niezbędne i formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego,

- jakiekolwiek braki formalne ofert nie podlegają uzupełnieniu, oferty zawierające takie braki zostaną odrzucone;

- Rada Nadzorcza może zdecydować o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na każdym jego etapie, również bez dokonania wyboru kandydata i bez podania przyczyn podjętej decyzji.

- informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i jego rozstrzygnięciu zostaną rozpowszechnione na stronach http://www.bip.bytow.com.pl/ oraz http://www.bytow.com.pl/

Przewiduje się zatrudnienie osoby na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki, na podstawie umowy o pracę na czas określony - 5 lat (okres kadencji), przy czym do czasu oddania obiektu basenu sportowego do użytku, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2012 r. osoba ta pełnić będzie funkcję Prezesa na podstawie umowy cywilnoprawnej.

, Źródło artykułu: http://www.bytow.com.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat bytowski - powiat południowo-zachodniego skraju  województwa pomorskiegoz siedzibą w Bytowie. Do powiatu należą gminy: Bytów, Miastko, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Trzebielino oraz Tuchomie. Położony na Pojezierzu Bytowskim, na szlaku komunikacyjnym DK20 oraz 3 dróg wojewódzkich. Bogactwo powiatu stanowią liczne zabytki prawnie chronione w tym  gotycki zamek pokrzyżacki w Bytowie, oraz rezerwaty przyrody: Jezioro Kamień, Jezioro Orle oraz rezerwat Jezioro Smołowe.

  .
  Powiat bytowski zajmuje powierzchnię niespełna 220 ha czyli 12% całego województwa.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola